T. Carello – M. Perissinot – Lancia Stratos – Elba 1978

Download: T. Carello Stratos  – Elba 1978

Video: Carello